ఏపీ రైతులకు డబుల్ ధమాకా|ఒకేసారి ఖాతాల్లోకి 2000+3000 డబ్బులు పడుతున్నాయి...