ఏపీ అమ్మఒడి 13000/- ఈరోజు ఈ జిల్లాల వారీగా పడుతున్నాయి | Ammavodi paymen...