ఏపీ రైతుల ఖాతాలో రుణమాఫీ జమ కావాలంటే వెంటనే ఇలా చేయండి | AP Runamafi