అమ్మ ఒడి తల్లులకు ₹15,000+3,500 డబుల్ ధమాకా ప్రకటించిన జగన్ | #ammavodi ...