అమ్మఒడి 13,000 కావాలంటే ఈ 1 రసీదు తీసుకోవాలి | Jagananna Ammavodi 2023 ...