ఏపీ రైతులకు బ్యాడ్ న్యూస్|రైతు భరోసా 5500 వీళ్ళందరికీ రద్దు| rythu bharo...