ఏపీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రేషన్ కార్డుఉన్నవారికి 3 శుభవార్తలు చెప్పిన జగన్|r...