రైస్ కార్డు ఉన్నవాళ్లకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.! వీళ్లకు 2 ఇస్తారు ఉత...