రైస్ కార్డు ఉన్నవారికి అద్దిరిపోయే శుభవార్త చెప్పిన జగన్ | Rice Card Fre...