రేపు సోమవారం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బంద్ స్కూల్స్, కాలేజీలు అన్నీ క్లోజ్| AP...