రైస్ కార్డు ఉన్న వారికి అద్దిరిపోయే 2 శుభవార్తలు చెప్పిన జగన్ | AP Rice ...