రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి మరో 2 గంటల్లో ₹10,000 జమ | Jagananna Thodu Amou...