ఏపీ సర్కార్ నుండి గుడ్ న్యూస్ , ప్రైవేట్, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త....