ఏపి రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ₹9,500 రేపే విడుదల అర్హుల లిస్ట్ విడుదల | AP...