ఏపి రైతులకు రుణమాఫీ ₹50,000 మొదటిగా ఈ 6 జిల్లాలకు అమౌంట్ విడుదల | AP Run...