రైస్ కార్డు ఉన్నవారికి 2 శుభవార్తలు చెప్పిన జగన్ | ysr Kalyanamasthu | S...