అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ పెద్ద షాక్..! ఆందోళనలో లో AP ప్రజలు | Ammavadi ...