అమ్మ ఒడి కంటతడి..! పేమెంట్ స్లిప్పులు పంపిణీ వెంటనే తీసుకోండి | ammavodi...