టెన్త్ పరీక్షల పై ఊహించని శుభవార్త..! అందరూ పాస్ ప్రకటించిన విద్యాశాఖ మం...