ఏపి విద్యార్థులకు ఏకంగా 55 రోజులు వెసవి సెలవులు ప్రకటించిన విద్యాశాఖ మంత...