బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా ఢమాల్ Gold rate today in hyd | Gold price,VIZAG,T...