అమ్మ ఒడి, వసతి దీవెన, విద్యా దీవెన కొత్త రూల్స్ - 2022 విడుదల చేసిన సిఎం...