పేద మధ్య తరగతి ప్రజలకు డబల్ ధమాకా రేషన్‌ కార్డ్ ఇల్లు లేనివారికి కేంద్రం...