స్కూళ్లు, కాలేజీలు సెలవులు ఇవ్వనందుకు సీఎం జగన్ కి భారీ షాక్ ap schools ...