రైతు భరోసా 7500/- విడుదల మెసేజ్ వచ్చింది.! ఇలా చెక్ చేసుకోండి/ YSR Rythu...