అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ పెద్ద శుభవార్త.! ఖాతాల్లో 14,000/ షాక్ లో AP ప్...