పింఛన్లు రేషన్ కార్డుల పై హైకోర్టు మరో సంచలన నిర్ణయం..! షాక్ లో AP ప్రజల...