డుపుతో ఉన్నవాళ్ళకి శుభవార్త..! ఏపీ కేంద్రం బంపర్ ఆఫర్ చూడకపోతే అంతే 16,0...