ఏపి లో పెన్షన్లు రద్దు అక్టోబర్ 1 నుండి అమలు జీవో జారీ | YSR Pension Kan...