మీ ఫోన్ లో Google Pay ఉందా G Pay వాడేవారికి బ్యాంకు ఖాతాదారులకు శుభవార్త...