గ్రామ వార్డ్ వలేంటీర్లకు దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన.. సీఎం జగన్ | AP Grama ...