మీకు SBI లో ఖాతా ఉందా అయితే కేంద్రం నుంచి బంపర్ ఆఫర్..! చూడకపోతే ఇక అంతే...