మహిళలు, తల్లుల ఖాతాలో 13,200/- పిల్లలకు 553, విద్యా దీవెన |AP Scheme Upd...