అక్క చెల్లెలకు రైతులకు సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్.! #Dwacra | August 1న జమ Goo...