6 జులై 2020 నుండి దేశం లో 5 కొత్త రూల్స్,గ్యాస్ ,ATM,బ్యాంక్ ఖాతా వెంటనే...