అక్క చెల్లెలకు విద్యార్ధులకు సీఎం జగన్ బంపర్ ఆఫర్.! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగ...