20 ఏప్రిల్ 2020 నుండి | AP TS LATEST TRENDING NEWS 2020 | AP cm JAGAN Sc...