రేషన్ కార్డుల పై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం.! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్...