రేషన్ కార్డు పాత పెన్షన్‌ ఫై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే డా...