రేషన్ కార్డులపై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం.! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్త...