మరో శుభవార్త : రేషన్ కార్డు ఉంటే చాలు లక్ష రూపాయలు ..! సీఎం జగన్ సంచలన న...