రేషన్ కార్డుల పై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం..! ఏంటో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస...