రేషన్ కార్డుల ముప్పు పై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం..! షాక్ లో AP ప్రజలు...