రజక, నాయీబ్రాహ్మణ, పై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం.! షాక్ లో AP ప్రజలు| Y...