తెల్ల రేషన్ కార్డు పై సీఎం జగన్ సంచలన నిర్ణయం.! షాక్ లో AP ప్రజలు| New W...