జాగ్రత్త గ్రామా సచివాలయ దిమ్మతిరిగే షాక్ ఇచ్చిన జగన్. అప్లై చేసే ముందు ఈ...