అక్క చెల్లెలకు సీఎం జగన్ పెద్ద షాక్ ..! ఆందోళనలో లో AP ప్రజలు | Ammavadi...