వై,ఎస్,ఆర్ పెళ్లి కానుక..అప్లై చేసిన ప్రతీ పేద కుటుంబానికి లక్ష రూపాయలు ...