అమ్మ బడి పథకం పై సీఎం జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం..! వీళ్ళకి మాత్రమే షాక్ లో ...