రేషన్ కార్డు ఉన్నవాళ్ళకి శుభవార్త.! కేంద్రం నుంచి బంపర్ ఆఫర్ చూడకపోతే ఇక...